Cam mỏng vỏ, ngọt

16,000 Đ / kg
(khoảng 6 – 7 trái)

 

Bưởi da xanh ngọt

30,000 Đ / kg

Loại đẹp dùng làm quà biếu, tặng…

40,000 Đ / kg

Tất cả đều được trồng bằng phương pháp hữu cơ. Đạt chứng nhận an toàn thực phẩm