Tin Tức

Hành, Tỏi Giá Tốt

Tỏi Lý Sơn chính gốc 150,000 /kg
Hành hương 70,000 /kg
Hành bắc 60,000 /kg
Hành tây 15,000 /1kg.
Cam đoan hàng đúng nguồn gốc xuất sứ, mua số lượng từ 10 kg tính giá sỉ giảm 5%.